Luma Tomio kennel

Bolognese


 

LUXACE PATELY

Patela (česky čéška) je malá kost situovaná do úponové šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Její funkcí je hladký pohyb této šlachy ve žlábku kosti stehenní při ohybu a natažení kolenního kloubu. Je součástí kolenního kloubu, její vnitřní povrch je krytý kloubní chrupavkou.

Luxace pately je stav, při kterém je čéška „vypadlá“ mimo žlábek kosti stehenní. Podle směru, kterým čéška vypadává, rozlišujeme častější vnitřní (mediální) luxaci pately a méně častou vnější (laterální) luxaci pately. Psi jsou tímto problémem postiženi mnohem častěji než kočky. Mediální luxace pately je považována za nejobvyklejší kongenitální (vrozenou) anomálii u psa. V jedné studii byla diagnostikována u 7% štěňat, významné jsou samozřejmě rozdíly ve stupni a závažnosti této anomálie. V polovině případů postihuje oba kolenní klouby daného jedince. Malá plemena psů jsou postižena až 10x častěji než velká a obří plemena psů.

V normálním koleni tedy čéška klouže ve žlábku na dolním konci stehenní kosti, který se nazývá trochlea. Pokud dojde ke kontrakci čtyřhlavého svalu stehenního, síla se přes čéšku a čéškový vaz přenáší na kost holenní a dojde k natažení kolene. Čéška ve šlaše působí jako páka, přes kterou se síla přenáší efektivněji.

U jedinců s luxací pately je žlábek (trochlea) mimořádně mělký a uspořádání stehenní svaloviny a jejích úponů je abnormální. To vede k vypadávání čéšky na vnitřní stranu kolene a vzniku mediální luxace pately, nebo na stranu vnější u vzácné laterální luxace. Abnormální poloha čéšky způsobuje bolest, poškození chrupavky a vznik artrózy.

Jak se luxace pately diagnostikuje?

Pacienti s luxací pately vykazují kulhání nebo nezatěžování končetiny. Zpočátku mohou být příznakem pouze ojedinělé poskoky při procházce, pacient typicky končetinu chvíli normálně používá bez kulhání (čéška normálně jezdí ve žlábku) a občas ji nadlehčí a nese (v této chvíli je čéška mimo žlábek). Epizody nadlehčování se s vývojem nemoci objevují častěji a v pokročilém stadiu pacient výrazně kulhá, případně je pohyb velmi nesnadný. Kulhání může být jednostranné nebo oboustranné. Z dalších příznaků lze pozorovat otok kolene, ztluštění kloubního pouzdra, bolest při manipulaci s kolenem, „loupání“ v koleni při pokrčení a natažení nohy (často lze cítit jako kliknutí při mytí nohou po venčení), obtížné vyskakování do výšky. Psi často vytáčejí koleno od těla ve snaze vrátit si čéšku do žlábku. V pokročilých stadiích je stehenní svalovina posunuta na vnitřní stranu končetiny a spodní třetina kosti stehenní je vybočena vně, při pohledu zezadu jsou patrné zjevné deformity. Onemocnění má tendenci se vyvíjet od mírného stadia s ojedinělým kulháním k závažnějším stupňům s těžkými deformitami. Majitelé často přivádí pacienta k vyšetření v době, kdy se kulhání, které již dlouho pozorují, náhle zhorší. Nejzávažnějšího postižení dosahují jedinci, u kterých je nemoc přehlížena měsíce, ba i roky.  Jsou to často jedinci miniaturních plemen, kteří jsou majitelem více nošeni, než naběhají po svých. Jejich neschopnost skákání a natažení pánevních končetin je opomíjena pro malou velikost a poklidný životní styl.

Když veterinář vyšetřuje psa s luxací pately, určuje, zda čéška luxuje mediálně či laterálně a stanovuje stupeň postižení. Pro klasifikaci luxace pately existují různá schémata, toto je nejpoužívanější:

Stupeň I:

 v tomto případě může být patela vytlačena ze žlábku silou, ale po uvolnění tlaku skáče ihned do normální pozice zpět. Toto stadium nezpůsobuje žádné klinické příznaky.

Stupeň II:

je to nejobvyklejší stupeň postižení. Patela je po většinu času ve žlábku, ale občas spontánně vyskakuje. To nastává obvykle při zátěži a je to doprovázeno výše uvedenými klinickými příznaky.

Stupeň III:

v tomto případě je patela trvale mimo žlábek a lze ji tam vrátit pouze působením zevního tlaku. Po uvolnění tlaku zase spontánně vyskočí. Při ohybu a natažení kolene je patela trvale mimo žlábek.

Stupeň IV:

toto je nejzávažnější, naštěstí vzácný stupeň. Patela je permanentně mimo žlábek a ani tlakem ji tam nelze vrátit. Tento stav doprovází výrazné deformace kosti stehenní a holenní a náprava je velmi složitá, s nejistým výsledkem.

Někteří pacienti mají současně s luxací pately také poškozený přední zkřížený vaz v koleni. Tento problém je posouditelný při vyšetření v sedací, v některých případech lze poškození zkříženého vazu zjistit až během chirurgického zákroku. Chirurgické řešení těchto případů je o trochu složitější než samotné mediální luxace pately.

Rentgenologické vyšetření

Rentgenologické vyšetření je obvykle prováděno po klinickém vyšetření s cílem posoudit utváření kostí pánevních končetin a detailně zhodnotit kolenní klouby. RTG vyšetření také odhalí míru postižení kolen artrózou.

Můj pes se většinu času cítí dobře. Potřebuje chirurgické řešení?

Pokaždé, když patela vypadne ze žlábku kosti stehenní, dochází k poškození kloubní chrupavky. V kloubu se vyvíjí artróza a vzniká bolestivost. Chrupavka může být také kompletně obroušena, dojde k expozici kosti            a zvýraznění bolestivosti. Když je patela mimo žlábek, kloub je nestabilní a roste riziko poškození předního zkříženého vazu.

Veterinární lékař stanovuje terapeutické doporučení pro vašeho psa v závislosti na řadě faktorů: stupni klinických příznaků, věku, přítomnosti jiných onemocnění, úrovni aktivity, výsledku RTG vyšetření a palpaci kolene. V případě stupně I není chirurgické řešení nutné, pacient by měl být pravidelně monitorován pro možný vývoj onemocnění a zhoršování příznaků. U stupně II-IV je chirurgické řešení doporučeníhodné, onemocnění má vždy tendenci se zhoršovat.

Jaká je prognóza pro mého psa?

U pacientů se stupněm I patelární luxace je prognóza velmi dobrá. Není u nich nutná chirurgie, pouze monitoring. Pokud je při zhoršování nutná chirurgie, více než 90% pacientů vede normální život, bez bolesti a kulhání.

U stupně II a III je prognóza závislá na stadiu artrózy a míře kostních deformit. Pokud je stav odhalen časně a je proveden chirurgický zákrok, v obou případech může být prognóza výborná. Pokud jsou již rozvinuté kostní deformity a výrazná artróza, je prognóza opatrná.

Nejhorší prognózu mají pacienti s luxací pately IV. stupně. Většina má závažné deformity a pokročilou artrózu. Stav vyžaduje složité korektivní chirurgie, časnou rehabilitaci a prognóza je nejistá nebo špatná.

Po chirurgickém řešení zůstává u 50% pacientů určitý stupeň patelární instability, i když čéška klouže normálně ve žlábku. To nezpůsobuje žádné obtíže, stejně jako rentgenologické příznaky artrózy, které se v operovaném kloubu rozvíjí. Pokud je čéška na svém místě, pacient je bez obtíží.

Je luxace pately dědičná?

Genetika hraje v přenosu a vzniku luxace pately významnou roli, i když přesný způsob dědičnosti zatím není znám.

Jaké jsou možnosti řešení luxace pately?

Stupeň I se řeší většinou konzervativně, bez chirurgického zákroku. Lékem volby jsou preparáty podporující normální funkci chrupavky a zpomalující její degeneraci. Vhodný přípravek pro vašeho psa vám doporučí veterinář během vyšetření.

Cílem chirurgického řešení je vrátit čéšku do její normální pozice a zabránit jejímu opětovnému vypadávání.

Pooperační péče a následná rehabilitace

Většinu pacientů propouštíme do domácí péče večer v den zákroku nebo druhý den. V některých případech přikládáme na operovanou končetinu bandáž. Většina pacientů začíná končetinu používat za 1 - 2 týdny po zákroku. Doporučujeme striktní omezení aktivity 6 týdnů po zákroku. Po tuto dobu by měl být pacient venčen pouze na vodítku. Ideální rehabilitací jsou pomalé procházky po zahradě. Hydroterapie (plavání) je prospěšná pro zpevnění svalů a obnovení rozsahu pohybu v operovaném kloubu. Plavat může pacient po zahojení kožní rány, ne dříve než za 14 dní po zákroku.

Většina pacientů je 3 měsíce po zákroku již schopná neomezené aktivity.

Převzato z Veterinární klinika Písek 

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová